Yksilövalmennus

Muutos on ihmisyyden elämänmittainen kumppani. Miten suhteestamme muutokseen voisi tehdä siedettävämmän? Tai voisiko se kenties olla jotain peräti kukoistavaa ja innostavaa? Miten muutos voisi viedä entistä hanakammin tavoitteitamme kohti?

Yksi avain löytyy itsensä johtamisen taidoista: opettelemme ohjaamaan omaa mieltämme ja sitä kautta toimintaamme. Toinen avain on kyvyssä hakea ja ottaa tukea vastaan. Näiden lisäksi jokaisen henkilökohtaisessa avainnipussa on myös muita avaimia, joiden avulla toivotut ovet voivat aueta.

Henkilökohtainen valmennus on yksi toimiva tapa ottaa aktiivinen ja tukeva ote omasta kehittymisestä.

Mitä valmennuksessa tapahtuu?

Valmennus on aina tavoitteellista toimintaa. Valmentaja on vaitiolovelvollinen. Ensimmäisellä noin kahden tunnin tapaamiskerralla kartoitetaan tilannetta, sovitaan tavoitteista ja tapaamiskertojen määrästä. Lähtökohtana on luottamus siihen, että ihminen itse on itsensä paras asiantuntija, joka pystyy löytämään itselleen sopivimmat ratkaisut.

Noin tunninmittaisilla tapaamiskerroilla työstetään sovittua aihetta coaching- ja NLP-menetelmillä. Tapaamisten välissä asiakas testaa omia oivalluksiaan ja muutosideoitaan käytännössä.

Valmennuksen tavoitteita ja tuloksia voidaan haluttaessa peilata työnantajan strategiaan ja valmennettavan rooliin strategian toteuttajana.

Keskity menemään jumien yli, ohi ja ympäri

Ilmo Kolehmaisen, Tuija Tähtisen tai Johanna Muuraiskankaan johdolla löydät käyttöön lisää potentiaalia sekä itsestäsi että muista.